Publicerad av Gösta Imberg den 11 Jan 2021
Lunchmöte på Strandhem den 11 januari jämte deltagande via nätet
 
 
Årsmötet leddes av klubbens president Birgitta Wallstedt
 
Före årsmötet berättade Birgitta om förändringar i klubben, som skedde i efterdyningen av styrelsesammanträdet 11 nov. Det var 2 frågor där meningarna kraftigt hade gått isär. Dels gällde det en tidningsartikel som starkt ifrågasatte Rotarys polioprogram End polio now, dels gällde det klubbens policy under coronapandemin, nämligen att på obestämd tid ställa i de fysiska mötena. Eftersom Styrelsen uttryckte förtroende för polioprogrammet och beslutade att en tid framöver ställa in de fysiska mötena, för att följa Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, var det 2 medlemmar som strax efteråt begärde utträde ur klubben, nämligen Andreas Bertha och Gunilla Andersson. Presidenten beklagade denna utveckling, men förstod också att meningsskiljaktigheterna blivit för stora.
 
Därefter följde det kraftigt försenade årsmötet för 2019-20, då Olle Nilsson var president. I sin verksamhetsberättelse tog han fram tre händelser under hans presidenttid. Klubben började med frukostmöten i gång per månad, så länge det kunde vara några möten. Den andra han påminde om var hur coronapandemin ledde till inställda möten de sista månaderna av hans presidenttid. Den tredje händelsen är övergången till klubbens nya webbplats Clubrunner. Ledande att anpassa denna till Rotary har Magnus Jönsson varit.
 
När det gäller årsmötet i övrigt hänvisas till årsmötesprotokollet.
 
Presidenten informerade om att det inte blir några fysiska möten under januari. Vid styrelsemötet 20 jan kommer att fattas beslut om fortsättningen, naturligtvis helt beroende på hur situationen är när det gäller coronapandemin.
 
Ansvarig för veckobrevet: Gösta Imberg