Publicerad av Stefan Nilsson den 17 Sep 2021
Kommunalrådet Christian Larsson redovisar kommunens insatser under pandemin
Presidenten hälsar välkomna och introducerar Christian.
 
Kommunalrådet berättade om vad som hänt i Örkelljunga kommun under pandemiperioden.
 • För att stimulera handeln i Ö-a tog Ö-a Näringsliv tillsammans med kommunen fram 1 000 st presentkort till ett värde av 500.-/st som såldes för 250.-/st. Presentkorten växlades sedan upp av föreningen med 100 tkr och kommunen med 200 tkr till värdet 500.-/st. Presentkorten kunde användas i Örkelljungas butiker och företag och blev en stor succé.
 • Föreningarna fått ett extra Coronastöd om 334 663.-
 • Kommunen och Ö-a Näringsliv delar på kostnaden för en halvtidstjänst som Frida Nilsson innehar. Uppdraget går ut på att vara projektledare inom samarbetet mellan kommun och näringsliv, skapa möjligheter för att nätverka, bl.a. anordna Ö-a Träffas, samtala med politiker, skolor och näringsliv för att driva och sammanföra dem i gemensamma frågeställningar.
 • 20 st elcyklar är inköpta till hemtjänsten.
 • Ett rullande Bibliotek är igång i samarbete med Bilprisma.
 • Tillsammans med Fagerhults framtid och Åsbohus har isrinken i Fagerhult renoverats.
 • SMK:s miniracingbana har fått stöd.
 • 250 000.- har tillförts Kultur o Fritid istället för Ö-a dagarna som inte blev av.
 • Ett lärlingsprogram är starta för svaga elever.
 • En markanvisningstävling är startad för utvecklingen av Lycksta äng.
 • Rivningen av Engens fabriker är beslutad och kommer ske under 21/22.
 • 3Hus fortsätter utbyggnad av lägenheter på Ejdern
 • På Bruksområdet har Hamiltone klart 33 lägenheter för inflytt under oktober
 • Planprogram för Ejdern och Bruksområdet håller på att tas fram för att skapa en tydlig struktur hur områdena ska användas och utvecklas framåt
 • Renoveringen av Södergården påbörjas under oktober. Arbetet kommer att fortgå i långsam takt fram t.o.m. -23 för att störningarna ska minimeras för de boende.
 • Kungsskolan kommer att renoveras med start under hösten och färdigställas till -24. Fritidgården flyttar in i Kungsskolan. Vilken verksamhet som ska vara i Municipalhuset är inte klart
 • Planerna för Skåneporten är överklagade och det kan ta upp till 9 mån innan något projekt kan startas där.
Efter frågestund tackar presidenten Christian och avslutar mötet.
Näst måndag kommer det en representant från Åsljungagården och presentera den nya etableringa av Nature Shelter Hotel.