Publicerad av Gösta Imberg
Digitalt kvällsmöte
Föredragshållare:
Bengt Olsson,  Örkelljunga volleybollklubb
https://idrottonline.se/OrkelljungaVK-Volleyboll/globalassets/orkelljunga-vk---volleyboll/loggor/ovk_logo_2013.pnghttps://images.hdsydsvenskan.se/980x588/j-Cs0QNKurbNqsR-vFslyQHqkTc.jpg
 
Bengt Olsson har under många år varit mycket engagerad i Örkelljunga volleybollklubb, alltsedan den bildades 1982, om än från sidan under ett antal år. Han är nu tillbaka som ordf i klubben. Han inledde med att beskriva klubbens verksamhetsidé:
Vi ska erbjuda delaktighet i en professionell volleybollverksamhet i ständig utveckling.
 
Med professionell verksamhet menas här inte i pengar. Här reflekterade Bengt över sportens situation i Sverige. I vårt land är den en marginalsport, globalt är det en stor sport. Många klubbar har det särskilt vårt nu under pandemin. Men det finns ljus på himlen. Isabella Haak med rötter i Perstorp och Ängelholm är en världsspelare och ett svenskt beachvolleypar håller på att revolutionera den sporten.
 
Till våra begränsningar i Örkelljunga hör den begränsade ekonomin. Vi omsätter omkring 1 ½ miljon kronor, 900 000 kr av intäkterna är företagssponsring. Nästan all verksamhet utförs på ideell basis. Vi har inga spelarlöner utan har en anställd trädare 8 månader om året och en ungdomsutvecklare, som är arvoderad. Vi köper inte in spelare utan satsar på unga spelare, helst i närområdet.
 
Klubbens vision är att genom delaktighet, engagemang och en stabil ekonomi bli bäst i Norden. För tillfället ät vi långt ifrån att kunna förverkliga denna vision, men likafullt är det mot detta vi siktar.
 
Klubbens värderingar sammanfattar han med Ansvar, delaktighet, professionalism och utveckling. Till ansvaret hör att leva upp till sin åtaganden, hjälpa andra och ha en ödmjuk inställning. I delaktigheten betonar man allas lika värde, även om man har olika roller. Gemenskap är ett nyckelord i sammanhanget. I ordet professionalism ligger strävan att nå målen, att alltid vilja vara bäst. När det gäller utveckling vill man vara öppna för nya ideer, ständigt vilja utvecklas och inte tveka att sätta upp mål.
När Bengt för ett 10-tal år sedan gjorde ett uppehåll i klubbverksamheten hade man 100-120 ungdomar som var aktiva, nu är antalet nere i ett 60-tal. Hur hamnade man här?
 
En förklaring är att engagemanget från hemmen minskat. Ungdomarna verkar hellre vilja hålla med sina mobiler, där de omedelbart får stimulans att fortsätta. Barn och ungdomar rör sig allt mindre. En forskningsrapport visar att Örkelljunga kommun ligger i botten när det gäller barns rörelseaktiviteter, det är alldeles för mycket stillasittande. Bengt anser också att det är en dålig koppling mellan kommunen och föreningarna. Det är eldsjälarna som driver föreningarna framåt, och finns inte dessa för föreningarna en tynande tillvaro. Nu kommer några aktiva föreningar att försöka bryta trenden genom att börja med After school, och med denna satsning vill man få skolbarn att röra sig mer. Ett första mål är att öka tiden för en rörelseaktivitet med 1 tim/vecka.
Bengt konstaterade att det igår blev förlust för ÖVK i den tredje matchen i slutspelet mot Hylte/Halmstad. Nu väntar ett återkval och en ny möjlighet att nå semifinal i slutspelet.
 
Veckobrevsskrivare
 
Gösta Imberg