Publicerad av Lars-Rune Svensson den 06 Nov 2023
Kommundirektör Ardiana Dehamjaha berättar om sina erfarenheter av att leda en politiskt styrd organisation.
 
Ardiana Demjaha, kommundirektör i Örkelljunga kommun, inledde med sin bakgrund och berättade därefter hur det är att leda i en politiskt styrd organisation.
 • Ardiana är född i Pristina i Kosovo på 70-talet och kom till Sverige på 90-talet
 • Hon har tidigare erfarenhet av ledarroller i 4 andra kommuner och två konsultföretag. Hon blev kommundirektör i Örkelljunga 1 juni 2022
 
Som ledare gäller det att balansera mot uppdragen man får från den politiska ledningen. Här är kommunikation och tydlighet det viktigaste.
Under resan måste man fundera över
 • Gör vi rätt saker
 • Var befinner vi oss
 • Vad skall vi sluta med
 • Vad skall vi börja med
 
Under hennes tid som kommundirektör har många strukturskapande åtgärder vidtagits och hon tog upp några exempel:
 • Handbok för nämndsärendehantering
 •  
 • Riktlinjer för sociala medier. Tidigare hade kommunen över 50 Facebook konton och har numera bara 3 kvar.
 • Processbeskrivning för intern kontroll
 • Reglementen och delegationsordningar
 • Upphandlings- och inköpspolicy
 • Kommunens fordonsflotta, försäkringar och betalkort
 •  
 • Säkerhetskarläggning och trygghetsarbete
Det finns en hel del kvar på listans om skall genomföras
 • Service och bemötande
 • Attraktiv arbetsgivare
 •  
 •  
 •  
Ardiana berättade också att utveckling är lika med förändring. Ledarskapet börjar där du står. Allt vi fokuserar på blir vi bra på. Det gäller att skapa bra kontakter med alla i organisationen.
Efter den obligatoriska frågestunden tackade Göran Ardiana för ett utmärkt föredrag och önskade henne lycka till med sitt fortsatta arbete!
Gör meddelade att styrelsen sammanträder den 8 november!
 
Nästa möte: 13 november – Möt Pia Dyvander Johansson som för 8 år sedan upptäckte att Yogan hjälpte hennes Artros kropp att inte vara så stel och smärtsam.
Veckobrevs skrivare: Lars-Rune Svensson