Publicerad av Lars-Rune Svensson
Digitalt kvällsmöte
Föredragshållare:
Karl-Johan Westberg, VD Woodlands Country Club
 
Karl-Johan har varit Vd sedan 2014 och trivs bra i sin roll som Vd men inte minst pandemin har ställt till det för golfklubben.
 
Historien bakom golfklubben:
 • Banan byggdes i början på 1990 av ideella krafter i Örkelljunga
 • 2007 såldes anläggningen till Jens Nielsen, Woodlands GK
 • 2019 gick Örkelljunga GK ur Svenska Golfförbundet och Woodlands tog över klubbens verksamhet. Orsakerna var att det var svårt att engagera ideella krafter
 • Sedan dess är GK en A1 vilket innebär att Woodlands äger och driver banan i aktiebolagsform vilket bl. a gör att man inte får några kommunala bidrag.
Coronaåret för GK
 • Våren 2020 var klubbens golfpaket fullbokade och beläggningen var mycket hög
 • Under en vecka i mars avbokades nästan hälften av bokningarna och 70 % av restaurangens omsättning försvann
 • Antalet besökande i Restaurangen var väldigt lågt men banan var full av golfspelare. I Sverige uppmätte man 36 % fler golfrundor under 2020
 • Under juli började bokningarna att öka och september – oktober blev resultatet över budget
 • Endast 20 % av de totala intäkterna är medlemsavgifter så tappet blev kostsamt
 • Alla kostnader som inte var nödvändiga togs bort och tillsammans med intäkter från golfspelet klarade GK ett 0-restultat 2020
 • Trots otryggheten har personalen verkligen ställt upp
Priset för samhället
 • Personal mister sina jobb vilket får ekonomiska konsekvenser
 • Flera företag går i konkurs och massor av drömmar går i kras
 • Familjer splittras och ökad psykisk ohälsa hos befolkningen
 • Barnens utbildning påverkas negativt
 
Vad har hänt under hösten/vintern?
 • Restauranglokalen är uppfräschad med hjälp av personalen
 • Cateringverksamheten har blivit en succé. Över 100 nyårsmenyer såldes
 • Ställplatser för husbilar har kommit på plats
 • 1,4 mil skidspår har gjorts på golfbanan vilket blev en stor succé
 • Golfbanan öppnar för spel den 24 mars
 
Vad händer för GK i framtiden
 • Karl-Johan tycker att det fortfarande är osäkert vad som händer framöver
 • Ingen skillnad för medlemmarna med den nya organisationen, men han tror det kan bli bättre med snabbare beslut i olika frågor
 • Bra bokningsläge – fullbokat till juli månad
 • Hemester kommer att fortsätta 2021
 • 40 % av golfpaketen kommer från Danmark
 • Kommer lunchgästerna tillbaka till Restaurangen
 • Många golfklubbar har problem
 
Henrik Hammar intervjuade Karl-Johan:
Hur kommer besöksnäringen att utvecklas i framtiden?
 • Karl-Johan tror att många även i framtiden kommer att hemestra vilket är positivt för GK. Många har upptäckt naturen vilket också påverkar GK
Hur gör man business på detta faktum?
 • Kan bli aktuellt att infria drömmen om fler hus på den gamla banan
 • Utveckla restaurangen bl.a med ökad catering
 • Starkt varumärke i Danmark och här finns utvecklingsmöjligheter
Vad gör man med vinsterna i verksamheten?
 • Karl-Johan meddelade att ingen vinst tas ut av ägarna utan dessa återinvesteras i husen, banan, restaurangen mm
 
Birgitta avslutade mötet med att tacka Karl-Johan för ett trevligt föredrag och hälsade medlemmarna välkomna till nästa möte den 25 mars kl 19 då Bengt Olsson, nestor och ordförande i Örkelljunga Volleybollklubb gästar oss.
 
Veckobrevsskrivare
Lars-Rune Svensson