Publicerad av Sven-Erik Svensson den 06 Sep 2021
Klubbmedlemmen och vd:n för BrA Invest Stefan Andersson, informerar oss om företagskoncernen.
Med hjälp av årsredovisningen, som delas ut, får man en god bild av de i koncernens ingående företag nämligen
Dogman AB, BAB bygg AB (ursprung Bertil Andersson Bygg som grundades för 100 år sedan) samt KB Components.
 
Mest framgångsrik det senaste året är Dogman som förvärvades för 15 år sedan.  Företaget  var vid förvärvet i ett dekadent tillstånd, som levererade hundmat till detaljhandel. Den befintliga lagerhållningen var splittrad och orationell och nya byggnader uppfördes därför i Åstorp som har ett strategiskt läge och erbjuder ett lågt markpris. Den inledningsvis bedrivna grossistverksamheten har utvecklats genom e-handel och egna butiker som även innefattar hundtrim och agility mm. Idag har alltfler familjer husdjur som kräver alltmer tillbehör. Till de mera extrema behoven som utvecklats är djurbarnvagnen.
 
Genom pandemin har etableringstakten ökat och nu finns totalt 26 butiker. Ytterligare etableringar är på väg i bl a Ängelholm. Stefan konstaterar att det är lätt att hitta prisvärda lokaler idag och verksamheterna blir vinstgivande med en gång. Förutom Norge där det redan finns butiker står Portugal, Finland och Baltikum i tur för etablering.
 
BAB är ett bygg- och anläggningsföretag som ursprungligen förvärvades. Huvudkontoret  ligger i Åstorp med filialer i Malmö, Halmstad och Ljungby.
 
På marknaden är det tuff konkurrens att bygga åt till externa kunder. Därför bygger man numera huvudsakligen i egen regi åt 3HUS. 3HUS har köpt 167 lägenheter i Örkelljunga samt uppfört 60 nya lägenheter inom kv Ejdern. Ytterligare ett antal lägenheter kommer att tillskapas.
 
I Helsingborg, Åhus och Malmö kommer ett antal bostadsrätter att uppföras.
 
KB Components är för de flesta av oss ett välkänt företag med en omsättning på 500 Mkr och 185 anställda.
Verksamheten kompletterades 2020 genom förvärv av Placell AB.
Eftersom den befintliga fabriken i Mexico är fylld till bredden pågår där en etablering av en andra fabrik. Här tillverkas komponenter till bilindustrin särskilt till Volkswagen.
Befintlig industrilokal i Slovakien ersätts av en ny med fördubblad yta för tillverkning av produkter främst till belysningsindustrin.
 
Verksamheten i Anderstorp flyttas till Litauen, men även till Örkelljunga. Härigenom begränsas bolagets verksamhet i Sverige enbart till Örkelljunga och Gislaved.
 
På fabriken i Örkelljunga installeras ett helt nytt automatiskt system för höglagret liksom en ny 1300 tons press. Nya hallen blir härigenom smockfull.
 
 
Brist på halvledare är ett problem. Volvo Car, liksom andra kunder inom fordonsindustrin, har drabbats, vilket spiller över på KB. De här problemen kan fortsätta året ut, kanske även under nästa år.
 
Tillväxttakten för koncernens företag graderar Stefan på följande sätt: 1 Dogman, 2 KB, 3 BAB.
 
Vi tackar Stefan för ett mycket intressant föredrag med en varm applåd.
 
Sven-Erik