Publicerad av Marianne Edsfeldt den 04 Oct 2021
Daniel Engelbrekt, rektor för Solängsskolan, berättar om  Sveriges första första kristna friskola.
Daniel Engelbrekt har varit rektor på Solängsskolan i snart tre år. Daniel som ursprungligen kommer från Bjärnum bor numera i Örkelljunga med fru Hanna och tre barn.
 
Solängsskolan, Sveriges första kristna friskola grundades 1974. Skolan har 130 elever i grundskolan och 40 barn i förskolan. Barnen kommer från alla delar av kommunen. För att ta hand om barnen finns det 47 personer anställda.
Skolan har rymliga lokaler med ämnessalar, fritids, eget kök med matsal och sist men inte minst en aula som rymmer 250 personer. Eftersom skolan drivs som en förening med aktiva föräldrar är det viktigt att man kan ta emot alla föräldrar vid t ex skolavslutningar. Dessutom förläggs alla större ”festligheter” till kvällarna, så att så många som möjligt kan delta.
 
Skolans ekonomi grundar sig på den skolpeng som följer varje barn. Extra tillskott får man genom skolans basarer. Samarbetet är mycket bra med den kommunala skolan i Örkelljunga, vars utbildningschef t o m hävdar, att om Solängsskolan försvann skulle övriga skolan få problem.
 
Skolan är en s k konfessionell skola. Kraven på dessa skolor år att undervisningen måste följa läroplanen, medan utbildningen får vara konfessionell men måste dock vara frivillig.
Solängsskolan betonar följande
  • Morgonsamling 15/min varje dag.
  • Årets högtider firas.
  • Skolans värdegrund
  • Personalens människosyn
 
Konfessionella skolor har möjlighet att byta ut 20% av lektionstiden mot speciellt valda ämnen. Solängsskolan har valt att använda den tiden till kristendom och för eleverna i åk 8 och 9 till relationskunskap.
Kristna friskolerådet organiserar de kristna friskolorna i Sverige. 9900 barn går i kristna friskolor, vilket är ca 1% av de svenska barnen.
 
Daniel avslutar med några synpunkter på den debatt som just nu pågår om friskolornas berättigande. Skolverkets statistik visar att friskolor har fler barn med utländsk härkomst, mer blandad socioekonomisk bakgrund och bättre kunskaper än i den kommunala skolan. Kritik riktas mot dessa skolor angående det segregerade skolvalet och att vissa skolor är vinstdrivande. För att minska skillnaderna mellan skolformerna föreslås ett gemensamt kösystem och 8% lägre skolpeng till friskolorna. Riskerna med dessa förändringar är att de stora friskolekoncernerna överlever, medan små skolor i glesbygd och idédrivna skolor kommer att försvinna.
 
Vi tackar Daniel med en varm applåd för en intressant presentation av Solängsskolan.
 
Nästa vecka får vi lyssna till ”En lokalredaktör ser tillbaka” ur Sven Sandströms perspektiv.
 
Vid datorn
Marianne