Publicerad av Ola Johansson den 12 Jun 2022
 
 
Thommy Törnkvist från Örkelljunga hembygdsförening berättar för oss om verksamheten på Ingeborrarps friluftsmuseum.
 
 
President Gösta Imberg hälsade alla välkomna och särskilt dagens föredragshållare Thommy Törnkvist.
Gösta berättade att lunchpriset höjs till 110 kr.
Maria Månsson Brink tas emot som ny medlem vid nästa veckas möte.
Då sker även presidentskifte och mötet äger rum vid Sjöhultet. Egen lunchmat medtages, kaffe bjuds det på.
 
Thommy Törnqvist berättade om en aktiv hembygdsförening i Ingeborrarp. Medlemstalet går dock ner och pandemin har påskyndat den processen.
Han gav en bild av styrelsens sammansättning och arbetsuppgifter.
Styrelseordförande är Bengt Andersson. Övriga ledamöter är Bengt Hammarstedt, Nils Roslund, Bo Söderberg, Göran Knutsson samt Petra Brodén.
Verksamhetsledare är Emelie Andersson och Anders Hagström är rustmästare.
Det mesta av verksamheten har pausats pga pandemin men nu planeras det för mycket verksamhet framöver. Emelie Andersson fixar mycket bl.a filmer och bilder.
Det finns fonder som finansierar mycket av föreningens aktivitet.
Jonas Johanssons får betar och håller landskap och marker fria och öppna.
Nils Nilsson från Harbäckshult besiktar halmtaken på byggnaderna så att de är i gott skick.
Värdshuset är igång med Kent Ekstrand som ansvarig. Det har öppnat igen efter pandemin.
EU-leaderprojektet ”hälsa med hästkraft” betyder mycket för personer med funktionsvariationer och nedsatt förmåga.
Gårdsbutiken säljer närproducerat och svenskt.
Bo Andersson på Vången gör träprodukter som föreningen säljer. Medlemstalet går ner.
Krökatorpet hyrs ut privat. Thommy berättar att man kan hyra Slättsjöstugan för arrangemang.
Det görs ett lekrum i Slättsjöstugan med tidsenliga leksaker
Julmarknaden var fantastisk. Bra start efter pandemin där många kom.
Man kommer som förening delta på H22 kring temat ”midsommar”.
Byggnaderna behöver underhållas. Virke har tagits fram som är speciellt lämpat och länsstyrelsen/kulturen i Lund  hjälpte till för att göra rätt med metoder och dimensioner.
Inga skruvar utan bara svarta smidda spik kan användas som exempel på gammal byggnadsmetod.
Arkivmaterial finns utspritt på olika ställen.  Det ska göras ett nytt arkiv i Ingeborrarp.
Ett infosystem med Qr-koder ska tas fram
Styrelsen är ideell och mycket operativ. Volontärer önskas. En lista ska upprättas.
Thommy delade ut foldrar om hembygdsföreningen.
 
Mötet tackade Thommy Törnkvist för det han berättade och önskade honom och föreningen lycka till framöver.
 
Ola Johansson