Publicerad av Gösta Imberg den 30 Oct 2023
Ego-föredrag av Peter Klässman.
 
Programpunkt: Ego-föredrag av Peter Klässman
Peter håller sitt egoföredrag, hans berättelse sträcker sig från uppväxten på södra Öland till att han idag är en av delägarna till Hjelmsjöborg.
Presidenten avtackar Peter för ett intressant föredrag. Nästa vecka, 6/11, gästas klubben av kommundirektören Ardiana Demjaha, som ska berätta utifrån ämnet: Att leda i en politiskt styrd organisation.
Vid pennan, Gösta