Publicerad av Lars-Rune Svensson den 10 Nov 2022
Åsljungapallens vd Stefan Nilsson visar runt och berättar om företaget.
 
Familjen driver företaget där Stefan Nilsson är vd, Inger personalansvarig och sönerna Edvard som sköter ekonomin och är controller samt Oskar som är produktionschef.
 
Stefan berättade om historien och framtiden för företaget:
 • Bolaget startade 1951 av farfar Mauritz, som köpte gården redan 1939
 • Omsättningen uppgår till 370 Mkr och de har 85 anställda boende inom en radie på 4 mil, men de allra flesta från Örkelljunga kommun
 • Anläggningen är en av de största och modernaste i Sverige och processen är helt utvecklad i ett cirkulärt perspektiv där inget går till spillo
 • Bolaget tillverkar 1,7 miljoner pallar om året och sågar 60 000 m³ fub per år i egna sågverket
 • 4 egna lastbilar sköter delar av transporterna till bl a följande kunder, Perstorp, Absolut Vodka, Ballingslöv och Lindab
 • De flesta pallarna är returpallar som efter reparationer cirkulerar upp till 70 gånger innan de kasseras
 • Det tillverkas 7 500 pallar och det går åt 500 000 spik varje dag
 • Varje vecka lastas 45 lastbilar för leverans till kunderna
 • Stefan och Inger berömmer personalen som är väldigt lojala och engagerade i företaget
 
Nästa steg i företagets utveckling de närmaste åren, beskriver Stefan såhär:
 • Fortsätta arbetet med kvalité och flexibilitet
 • Nytt lager på 2 400 kvm håller på att byggas
 • Kapaciteten i sågverket skall ökas med 10 000 m³ fub
 • Utbyte av sorterings- och kapningsutrustningen skall ske och en ny kammartork skall byggas
 • Ansökan skall göras om utökat miljötillstånd
 
Vid den efterföljande frågestunden framkom följande av intresse:
 • Man arbetar i tvåskift, 05,30 – 22,30 utom fredagar då man slutar kl 18
 • God lönsamhet i bolaget – 20 % marginal 2022, enligt Stefan
 • Inger berättade att det är problem att rekrytera duktiga medarbetare
 • En annat problem är tillgången på råvara
 • Priset på en pall har dubblats på 1,5 år från 80 kr till 160 kr
Efter att vi fått äta en välsmakande baguett och kaffe med kaka visade Stefan och Edvard oss runt i fabriken.
Vi började där timret kommer in, vidare till avbarkningen, sågverket, torkningen och till slut sammansättningen.
Mycket intressant och väldigt imponerande anläggning som har 11 robotar till sin hjälp.
 
Gösta Imberg, som vikarierade som president, tackade Stefan, Inger och Edvard för en trevlig föredragning.
Vill du läsa mer, gå till Åsljungapallens hemsida, https://www.asljungapallen.se/
 
Veckobrevsskrivare
Lars-Rune Svensson