Publicerad av Gösta Imberg den 09 Oct 2023
Distriktsguvernören Magnus Uvenfeldt från Halmstad och assisterande guvernör Elisabeth Kullenberg besöker Örkelljunga
Klubbinfo: Före klubbmötet träffade några styrelseledamöter DG Magnus Uvenfeldt och AG Elisabeth Kullenberg. Dessa fick då information om aktuellt i klubben, bl a om det glädjande att det på senare tid kommit till flera nya medlemmar, satsningen på sol-vatten-projektet och på ambitionen att göra klubben mera synlig i samhället. Som exempel på det senare nämndes den årliga nostalgiaftonen och klubbens medverkan på lördag 14/10 i mässan ’Örkelljunga träffas’.
 
Magnus Uvenfeldt från Halmstad och rotarian sedan 2011 presenterar sig kort. Sitt arbete har han på det globala hälso- och hygienföretaget Essity, där han är global kvalitetsdirektör. Han påminner om att han är den siste guvernören i distriktet 2400. Från och med 1/7-24 kommer antalet distrikt i landet att minska från 10 till 6. Vårt distrikt kommer att vara nr 2395 med omkring 100 klubbar och c:a 4.000 medlemmar. Det geografiska området kommer att vara Skåne, Blekinge, Kronobergs län och södra Halland, där gränsen går mellan Falkenberg och Varberg.
Han berättar om sitt deltagande inför guvernörsåret i International Assembly i Orlando. Där fick han träffa den som nu är världspresident, nämligen R Gordon R McInally från Skottland. Hans logga är en figur i många olika färger för att visa på mångfalden i Rotary medan samhörigheten uttrycks i årets tema: ”Create hope in the world”.
DG går igenom strategin för D2400, vilken han sammanfattar i 6 punkter:
- Polio: Kampen för att utrota polion fortsätter, eftersom målet ännu inte är nått.
- Fred: Här kan vi göra mycket genom att stödja olika projekt. När det gäller stödet till Ukraina är det bäst om detta sker genom Rotarys centrala organ, inte till någon enskild klubb i landet.
- D E I: Denna förkortning står för Diversity – Equity – Inclusion. Här vill han att det ska handla om att stärka flickors möjligheter och att satsa på inkludering.
- Youth: Här nämner han Rotaryact och att det är viktigt med ungdomsutbyten.
- Våra kommittéer: Vi ska fortsätta med RFE och avsätta pengar till TRF, som kan bidra till nya projekt. Han ser gärna små hanterbara projekt och nämner som ett gott exempel just vår klubbs sol-vatten-projekt.
- Mentala hälsan: Vi ska inte glömma bort att i klubben ha kul tillsammans.
Till sist ger Magnus Uvenfeldt några viktiga datum det närmaste året:
20-22/10       Distriktskonferens i Halmstad, där det sista dagen blir årsmöte.
10/2-24         Distriktsledarseminarium i Kristianstad
16-17/3         PETS-utbildning i Kristianstad
28/6               Guvernörsskifte D2395, då Ulla Ståhl Karlskrona Aurora RK tillträder
20-22/9         Action Summit i Malmö
18-20/10       Distriktskonferens, troligen i Ronneby.
Efter frågor och svar avtackar presidenten DG Magnus Uvenfeldt och AG Elisabeth Kullenberg för deras besök hos klubben.
Han påminner om nästa veckas programpunkt. Måndag 16/10 kommer Jörgen Zachau, utredningsledare i Statens haverikommission, att berätta om sitt arbete, bl a om arbetet kring Estonias förlisning.
Vid pennan, Gösta