Publicerad av Ola Johansson den 16 Aug 2021
Klubbmöte som andas glädje över att etablera en "Nystart för klubben" efter nedstängningen på grund av pandemin.
President Gösta Imberg inledde klubbmötet med att uttrycka glädje inför att träffas igen fysiskt efter ett långt pandemiuppehåll.
Han kallade dagens möte för ”En nystart för klubben”
Han konstaterade att c:a 1/3 av klubbens medlemmar var närvarande på mötet och att den stora och viktiga uppgiften blir att i första hand få medlemmarna att komma till mötet och parallellt arbeta för att få nya medlemmar.
För att kunna kalla föredragshållare till klubben bör vi inte bli färre en dagens närvarande för att det ska kännas bra.
 
Gösta berättade att Rotarys globala president är indiern Shekhar Mehtar och att han valt mottot: ”Din insats förändrar liv”.
 
Nästa vecka 23/8 kommer August Roos som kommer tala om kvantdatorerna som blir framtidens datorer.
Lunchmöten fortsätter med träff kl 12.15 på Strandhem. Avsikten är också att sista torsdagen i månaden med start i september ha  frukostmöte istället för lunchmöte. Då är det extra fokus mot företagarna i bygden.
Klubbens kommittéerna verkar fungera hjälpligt. En nystart sker även med kommittéarbetet 
Det internationella projektet blir i år fr a Läkarbanken, inte minst pga Göstas privata engagemang. Monica Braw kommer förmodligen hit och berättar om sin far Lars Braw och Läkarbankens arbete. 
Distriktsguvernören vill komma och hälsa på oss på senhösten. 
Magnus kommer erbjuda utbildning i Clubrunner. 
För klubbmedlemmarna blir det genomgång den 30/8 på lunchmötet.
 
/Ola Johansson