Publicerad av Lars-Rune Svensson den 14 Nov 2022
Eftersom dagens föredragshållare fått förhinder berättar vår president Birgitta bl a från distriktskonferensen i Ronneby.
 
Birgitta berättade bl a att hon varit på distriktskonferensen i Ronneby och sa att det mest intressanta på konferensen var föredragen om Ukraina och Baltikum.
På konferensen såldes nallar till förmån för bl. a Marinens Ungdomskör. Här presenterades också en del marknadsföringsmaterial, bl a en väska med Rotarys emblem som går att beställa på distriktets hemsida.
 
Birgitta berättade att det finns många förkortningar inom Rotary, här är några exempel som är aktuella.
RYLA – Rotary Youth Leadership Awards, Rotarys ledarutbildningsprogram för tonåringar och unga vuxna
PETS – President-Elect Training Seminar, inkommande presidenters utbildning som Göran skall gå i mars 2023
RFE – Rotary Friendship Exchange, Rotarys vänskapsutbyte. Utbytena 2023 är planerade till Belgien, Australien, Kanada, Long Island USA och Sydafrika
 
Här hittar du alla förkortningar inom Rotary:  https://riddarfjarden.org/rotary/rotarys-forkortningar-och-begrepp/
 
Magnus berättade lite om den nya distriktsindelningen:
  • Antalet medlemmar i Rotary minskar
  • Distrikten måste därför bli färre och geografiskt större
  • Vårt nya distrikt har 100 klubbar och 4 000 medlemmar
  • Genomförandet sker under 2024
 
Henrik berättade att Rotary Hässleholm har en bra aktivitet på gång – bygga en ny 220 m lång sponsrad brygga i Finjasjön vilket rapporterades i P4 Kristianstad.
 
Birgitta föreslog att vi funderar på följande frågor:
Hur kan vi bli mer synliga och hitta bra aktiviteter vi kan vara delaktiga i?
 
Det var bra diskussioner runt borden och Birgitta skall samla in och sammanställa alla goda idéer som vi andra senare får ta del av.
 
Nästa möte 21 november: Maria Månsson Brink - egoföredrag
Kommande aktiviteter: Julbord med Lucia 12 december
 
 
Veckobrevsskrivare
Lars-Rune Svensson