Publicerad av Sven-Erik Svensson den 23 May 2022
Björn Mauritzon från Örkelljunga FK berättar om två av orienteringsklubbens sommaraktiviteter "Naturpasset" och "Skoj på hoj"
Naturpasset är ett trevligt sätt att motionera och komma ut i naturen. Inom två områden i Örkelljunga kommen, det ena beläget i Eket och det andra inom Ekholm-Ringåsen, utmanas man att med hjälp av kartor hitta 15 kontroller inom resp område. Passet gäller under tiden den 9 maj till den 14 augusti. Man behöver inte ha några särskilda orienteringskunskaper eller avancerad utrustning. Man kan efter eget önskemål välja när och hur många kontroller man vill besöka per tillfälle och ingen tidtagning görs. Kontrollen består av en liten orange-vit skärm, där det finns en bokstav angiven som skrivs in på det startkort man erhåller och som utgör bevis på att man besökt kontrollen. När man är klar med alla kontrollerna kan man registrera sig på Naturpassets nationella hemsida och har därmed chans att vinna en kompass. Skickar man in kortet till Björn senast den 28 augusti deltar man i en lokal utlottning av priser. 
 
Skoj på hoj går ut på att med hjälp av cykel orienterar sig fram till 30 olika platser som angivits på en karta. Platserna är inringade på kartan och är belägna i både Örkelljunga och Ängelholms kommuner. Till kartan hör fotografier som tagits vid varje plats och här gäller det att kombinera rätt fotografi med rätt plats. Även detta evenemang pågår under tiden den 9 maj till den 14 augusti. Skickar man in resultatet till klubben och klarar av att para ihop minst 27 bilder av 30 med de inringade platserna deltar man i utlottning av priser. 
 
Kostnaden för att delta i båda aktiviteter "Naturpasset" och "Skoj på hoj" är 100 kronor och är tillgängliga hos klubben.
 
Sven-Erik