Publicerad av Lars-Rune Svensson
Vd för Skåneporten Fasigheter AB Andreas Meyer informerar om planerna för utbyggnad av Skåneporten.
 
Presidenten Birgitta Wallstedt hälsade de närvarande välkomna och speciellt välkommen till Andreas Meyer, som presenterade företaget Skåneporten Fastigheter AB.
 
Stig berättade att Nostalgiafton i år kommer att hållas i Blackboxen den 15 maj.
 
Skåneporten Fastigheter AB äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i trafikintensiva lägen. Andreas, som är vd för bolaget, presenterade sitt företag:
  • 9 anställda i bolaget som har kontor i Limhamn
  • Äger Öresundsporten AB som förvaltar bostäder
  • Sydhem Fastigheter AB, som förvaltar byggnader för vård, skola och omsorg
  • Skåneporten Fastigheter AB.
 
Bolaget köpte under 2022 Skåneporten Nordost av Örkelljunga kommun, ett område som omfattar ca 20 ha.
För området har utarbetats detaljplan som innebär att en ny infart tillskapas från riksväg 24 och
som på sikt även kommer att ersätta befintlig avfart mot Lärkesholm. Den befintliga cykelvägen mot Lärkesholm kommer att integreras i den nya planen. Inom området kommer att finnas tre större delområden där varje område successivt kommer att få högre belägenhet norrut.
 
Bolagets verksamhet är inriktad på bl a trafikrelaterad servicehandel och lager- och logistikverksamheter.
 
Det blir trafikrelaterad servicehandel som blir aktuell vid Skåneporten. Aktuella typer av etableringar är lager, logistik, drivmedel och laddstation för elbilar mm. Även trafikrelaterade företag, som lågprishandel, matställen mm kan bli aktuella.
Han vill börja med att ta in en stor aktör som kan etablera sig på ett större område för att få lönsamhet i projektet.
Liknande projekt är etablerade i Vä och Karlshamn och Andreas visade bilder från dessa.
 
Tidplanen är väldigt osäker men Andreas gav en preliminär plan för området:
  • Trafikverket bygger infart från väg 24 till området – klart 2024
  • Väg genom området planeras 2025
  • Första etablering 2025–2026
 
Vi tackade Andreas för ett intressant föredrag med en varm applåd.
 
Nästa möte 27 mars: Miniegoföredrag av Gösta, Ola och Henrik
 
 
Veckobrevs skrivare
Lars-Rune Svensson