Publicerad av Ingrid Sandström den 03 Apr 2023
Göran Knutsson, lärare på Beringskolan, berättar om Projekt Solvatten i samarbete med Beringskolan.
 
 
Göran Knutsson är lärare på Beringskolan och har just nu elever i årskurs 5. Göran brinner för att få ut eleverna utanför klassrummen och lära dem att förstå olika samband mellan ämnena – s.k kollegialt lärande.  Man läser en text, man testar och utför det i praktiken och gör sen en utvärdering av lärandet. På så vis kan man få in t ex matte, biologi och samhällskunskap i samma lektion. Klassrummen är utrustade för att kunna utföra tester. Allra bäst är det om man kan komma ut i samhället, skogen etc för att se och testa.  
T.ex så bygger de fågelholkar i slöjden som sen ska sättas upp och på det viset kunna studera fågellivet.
Barnen har fått vara med på inventering av fiskelivet i Örkelljunga tillsammans med fiskeföreningen i kommunen. Metoden som användes är elfiske, dvs en sk elfiskestav som är strömförande lockar till sig fisken och bedövar den. Man tar upp fisken i en håv och lägger den i en vattenfylld hink. När fiskarna är inventerade så släpps de tillbaka i vattnet. En skonsam metod för fisken.
Ett annat exempel är att vara ute i skogen och se på växter, träd och insekter.
För att lära sig att hålla vår natur ren är de med på s.k Skräpplockardagar.
Om barnen får känsla för sin närmiljö kanske de blir mer medvetna och intresserade i ett större perspektiv.
 
Göran är tacksam för idéer som skulle kunna användas i undervisningen. Vår klubb har som förslag att samarbeta med Beringskolan när det gäller Solvatten. En enkel men genial lösning att rena vatten med hjälp av solen. KB Components AB tillverkar själva ”väskan” där vattnet renas. Kanske man kunde få med NSVA, som kan hjälpa till att göra mätningar om och när vattnet är drickbart.
Ett möte ska planeras in för att gå vidare med idén.
 
Vi i klubben fick en uppmaning att komma till skolan och prata för barnen om våra yrken. Det är viktigt att barn får se och höra vad vuxna gör i byn.
 
Nästa vecka är det Annandag Påsk och inget möte. Men den 17:e april är det dags för egoföredrag av vår nya medlem Kristofer Johansson som är samhällsbyggnadschef i Örkelljunga kommun.  
Välkomna!
//Ingrid Sandström