Publicerad av Gösta Imberg
Vår medlem Magnus Jönsson har en genomgång i användning av Clubrunner App för mobiltelefon och läsplatta.
 
Magnus gick igenom den särskilda appen för Clubbrunner. Det kanske allra mest grundläggande att veta om appen är, att den framför allt är till för hitta uppgifter och att läsa. Den går inte att använda för att lägga in uppgifter eller redigera uppgifter. Appen gör att vi snabbt och enkelt kan hitta uppgifter om vår klubb, program och dess medlemmar, liksom distriktet, dess klubbar, program och medlemmar. Det finns ingen fritextsökning i appen, utan vill man göra en sådan sökning får det göras på Clubrunners webbplats. Denna är naturligtvis också tillgänglig på mobil eller läsplatta, men då inte genom appen utan via webbläsaren. Alltså, när det gäller appen, tänk: hitta och läsa.
Det finns dock en app-funktion som går utöver att läsa, och det är anmälningsfunktionen som i appen heter ”Registration”. Vid evenemang som kräver föranmälan, t ex vid företagsbesök, går det att göra enkelt via appen. Är det så att man sedan får förhinder går det också att avanmäla sig. När anmälningstiden har gått stängs funktionen av, både när det anmälan och avanmälan.
Magnus visade hur appen är uppbyggd. När man öppnar kommer den särskilda öppningssidan upp. Där finns längst upp till vänster tre streck som leder till menyn, med uppgifter om medlemmar, styrelse, veckobrev m m. Därefter följer motsvarande uppgifter på distriktsnivå. Det finns också längst ner tre snabbval med klubbmedlemmar, styrelse och kommande program. En viktig sak: Kontrollera de personliga uppgifterna genom att trycka på ditt namn högst upp. Kontrollera särskilt telefonnumret. Det är viktigt att telefonnumret inleds med +46, utan att en nolla följer. På appen går det inte att redigera dessa uppgifter utan det görs via webbplatsen.
Ändringar görs alltså på Clubrunners webbplats, som är orkelljunga.rotary2400.se. Det är en publik hemsida, som alltså alla kan ta del av. För att komma in på de uppgifter som inte är publika, måste man logga in och hittar då länken ’medlemsområde’. Där kan man redigera sina uppgifter. Den som har problem att logga in personligt på webbplatsen kan lämpligen kontakta Magnus för att få hjälp.
Varma applåder för denna genomgång av Clubrunner-appen.
Nästa möte blir måndag 7/11. Då är det företagsbesök på Åsljungapallen och tiden är kl 18. Obs att det varit föranmälan och betalningen 100 kr kan bara betalas kontant.
Ansvarig för veckobrevet: Gösta Imberg