Publicerad av Sven-Erik Svensson den 30 May 2022
Vår president Gösta Imberg kåserar och visarbilder från Sven Hjalmarssons fotosamling.
Många av oss minns fotografen Sven Hjalmarsson. Han övertog 1950 Ruth Perssons fotoatelje utmed nuvarande Bangatan. 1954 flyttades verksamheten till Ali Hectors fastighet på Hallandsvägen för att 1982, då Hectors fastighet revs, flytta till södra delen av Davidnils-huset på Storgatan. Rörelsen såldes 1988 till Kerstin Pettersson, som numera bedriver viss fotoverksamhet i sin bostad på Vången. Sven Hjalmarsson dog 2002 och lämnade efter sig ett enormt bildarkiv - såväl egentagna bilder som andra. Många av Svens bilder har kommit till användning i Hembygdsföreningens bokserie bl a i "Hembygdsbilder" och bildspelet "Människor i en bygd"; det senare finns tillgängligt på Youtube.
 
 
Kommunen övertog bildsamlingen 2016 mot att man även fick copyrighträttigheterna. Samlingen förvaras i arkivet i kommunhuset där den upptar ett avsevärt antal hyllmeter och innehåller allt från pappersbilder till negativ som glasplåtar Här förvaras dessutom ett stort antal pärmar med tidningsurklipp från bygden som Sven klistrat in.
 
Gösta har skannat cirka 6000 av dem som systematiserats i speciella kontaktkartor med 50 bilder i varje karta. Kartorna är lättöverskådliga och man kan enkelt välja vilken bild man vill skanna av.
 
På Rune Brännborns initiativ producerades ovannämnda 25-minutersfilmen "Människor i en bygd" med Svens bildmaterial och där TV-aktuelltprofilen Olle Björklund svarade för uppläsningen. I avslutningen av filmen myntades uttrycket "Gud nåde den som bygger höghus vid Pinnån"
 
På Youtube har Gösta vidare lagt ut bildspelen "Abessinienambulansen 1935-36" och "Örkelljunga - från ödebygd till storkommun" som båda innehåller bilder från Svens arkiv.
 
Gösta avslutar med att visa ett antal bilder från samlingen bl a Örkelljunga skyttepaviljongs utveckling från sin plats i nuvarande Ejdern till folkdansarnas lokal på Valhallavägen, bilolycka på Riksettan med en bilförare som undslapp allvarligt straff på grund av onykterhet, branden på Davidnils då porslin kastades ut genom fönstren, flygfoto av byn från 1947 och kommunala mellanskolans förändring över tid.
Örkelljunga 1947
 
Gösta har svarat för ett antal välbesökta bildkvällar på biblioteket med visning av bilder från Svens samling. Gösta planerar att genomföra ytterligare tre kvällar i höst nämligen 13/9 om Kulturhuset 20 år, 11/11 om Engens Fabriker och 11/10 om Tockarps skola.
 
Vi visar vår stora uppskattning av Göstas bildarbete med en kraftig applåd.
 
Sven Erik