Lunchmöte på Strandhem den 12 oktober
 
Föredragshållare: Rebecka Lordhem
 
Hur kan digitala medier kan användas för ett företag/varumärke?