07
dec
2020
Örkelljunga
Strandhem
Smålandsvägen 48
Örkelljunga, Sweden 28685
Sweden

Evenemanget är inställt pga av situationen med Covid-19

-----------------------------

Som en del av den palliativa vården i Region Skåne har sk "Dödscafér" börjat etableras.
Genom att öppna upp för samtal om döden underlättas för både patient, anhöriga och sjukvården.

Via ett perspektiv som utgår från folkhälsa och inkluderar civilsamhället och det som internationellt benämns för ”compassion”(medkänsla) vill vi stärka medborgarnas och vårdpersonalens engagemang och kunskap i frågor som rör vård livets slutskede. Vi vill skapa bättre vårdplaner för patienterna och aktivt verka för en sömlös integration vårdgivare emellan. Närstående står tillsammans med patienterna i centrum för projektet som kommer att innehålla en satsning på utbildning- och kompetenshöjning till all berörd personal kring den döende personen.

Ta del av ett intressant och svårt ämne. Jamie Woodworth är doktorand på Palliativt Utvecklingscenter och Lunds Universitet och kommer till oss i Örkelljunga och berättar..