Publicerad av Magnus Jönsson
Presidenten 2023-24 Göran Sandberg

Presidentens mål för Örkelljunga Rotaryklubb innevarande år
  • Fortsätta den positiva utvecklingen med nya medlemmar
  • Behålla nuvarande medlemmar
  • Uppmärksamma motiven för Rotarys verksamhet
  • Arbeta för ökad synlighet för Rotary i samhället
  • Finna nya intäktskällor
  • Starta upp "Projekt Solvatten"
  • Arbeta för ökad digitalisering av klubbens verksamhet